Wat is DEX?

Digital employee experience (#DEX) is een holistische en strategische kijk op digitaal (samen)werken. Het biedt een raamwerk om digitale ontwikkelingen te kaderen en in lijn te brengen met organisatiedoelen én behoeften en verwachtingen van medewerkers. En het geeft houvast bij doorlopend aantoonbaar verbeteren van digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking.

Holistische kijk op digitaal (samen)werken

De laatste vijftien jaar hebben Tabhita en Christiaan voor verschillende nationale en internationale organisaties in Nederland en België gewerkt aan oplossingen voor intranet, digital workplace en digital employee experience. In die periode ontwikkelden we gaandeweg een #DEX-model dat 4 perspectieven samenbrengt die voor de medewerkerervaring relevant zijn, namelijk de behoeften en verwachtingen van de medewerker, de strategie en cultuur van de organisatie, de beschikbare technologie, en de mogelijkheden en beperkingen van de fysieke (werk)omgeving.

Venn-diagram met 4 bollen: medewerker, organisatie, technologie en fysieke omgeving

Als je als organisatie aan de slag wilt met een nieuw intranet of digital workplace, dan zet je vaak de afdeling Communicatie als eerste aan het werk. Of je kiest er juist voor om ICT de eerste stappen te laten zetten. Allebei is in principe oké, maar als ze elkaar niet vinden en samenwerken om tot nieuwe oplossingen te komen, is allebei in principe ook de verkeerde keuze.

Daarnaast zijn er nog twee teams die in elk geval ook niet aan tafel mogen ontbreken in het kader van digital employee experience: P&O (of HRM), en facilitaire zaken. Je kunt deze vier teams grofweg plotten op de vier perspectieven waar het hier boven al over ging:

Raamwerk voor digital workplace en intranet

Mensen gebruiken doorgaans ten minste twee apparaten voor hun digitale werk: een pc of laptop en een smartphone. Maar ze gebruiken ook talloze verschillende applicaties voor hun werk. De versnippering over verschillende systemen en apparaten maakt vindbaarheid van personen en informatie helaas moeilijker. Vaak weten mensen niet wat ze waar moeten doen. Bovendien hebben ze regelmatig verschillende applicaties voor dezelfde taak.

Deze versnippering zorgt voor onduidelijkheid over wat de ‘enterprise front door’ is of zou moeten zijn. Het aloude intranet biedt hier soelaas, want juist een evoluerend intranet kan de voordeur zijn voor de bredere digitale werkomgeving. Het helpt om in de digital workplace onderscheid te maken tussen stabiele primaire en secundaire werkprocessen enerzijds en evoluerende rijke samenwerking en ad-hoc interactie anderzijds.

Koop het boek

Of bij een van deze online winkels:

Buy the English version of the book:

%d bloggers liken dit: