Home

Digital employee experience

Digital employee experience is de som van alle digitale interacties in een werkomgeving. Én het is een holistische en strategische kijk op digitaal (samen)werken en de impact daarvan op mensen en organisaties. Het biedt een raamwerk om digitale ontwikkelingen te kaderen en in lijn te brengen met organisatiedoelen én behoeften en verwachtingen van medewerkers. En het geeft houvast bij doorlopend aantoonbaar verbeteren van digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking.

Aanbevelingen

Foto van James Robertson
James Robertson

‘Digital employee experience is een belangrijk concept, maar ook een nieuw concept. Daarom hebben we pioniers nodig om het landschap in kaart te brengen om zo bredere betrokkenheid van organisaties over de hele wereld mogelijk te maken. Met dit boek bieden Tabhita Minten en Christiaan Lustig een gestructureerde benadering die nodig is om de fundamenten van DEX uiteen te zetten.’
James Robertson, managing director Step Two, grondlegger wereldwijde DEX-beweging

Heleen Mes

“Door het structureel meer werken-op-afstand wordt digital employee experience nog belangrijker. Dit boek biedt waardevolle inzichten om hiermee vanuit alle perspectieven — medewerker, organisatie, technologie en fysieke werkomgeving — aan de slag te gaan.”
Heleen Mes, founder HXWork en Netwerk Employee Experience

Lees meer aanbevelingen


Koop het boek

Of bij een van deze online winkels:

Buy the English version of the book: